X

Hibaüzenet

OK

Ügyfélszolgálat!

06-80-202-112

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-14:00

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános rendelkezések

 
1.1. A www.lapot.hu címen elérhető internetes weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) üzemeltetője és domain-használója, valamint kiadója és alapítója a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 11., cégjegyzékszám: Cg.01-09-061743, adószám: 10237580-2-43) (a továbbiakban: a „RAS”). 
 
1.2. A Weboldal abból a célból jött létre, hogy az Előfizetők a Weboldalon keresztül is előfizethessenek a RAS, valamint a RAS magyarországi cégcsoportjába tartozó alábbi kiadók nyomtatott sajtótermékeire:
  • Blikk Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-187043; aószám: 24873862-2-43)
  • HarperCollins Magyarország Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 11., cégjegyzékszám: Cg.01-09-198450; adószáma: 10462940-2-43).
(a továbbiakban együtt: a „Kiadó” vagy a „Kiadók”).
 
1.3. A jelen általános szerződési feltételek hatálya a Weboldalon keresztül megrendelhető Előfizetésekre, az Előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. 
 
1.4. A Weboldalon keresztül létrejött megrendelésekre, illetve Előfizetésekre a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak mellett irányadó „A Ringier Axel Springer magyarországi cégcsoportjába tartozó gazdasági társaságok üzleti szabályzata a saját kiadásában megjelenő napilapok és más időszaki kiadványok előfizetői részére nyújtott szolgáltatási feltételekről” című Előfizetői Üzletszabályzat (a továbbiakban: az „Előfizetői Üzletszabályzat”), melynek elérhetősége: 
http://elofizetes.ringieraxelspringer.hu/elofizetes/AS_ASZF_20171103.pdf
A jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten nem meghatározott és nagy kezdőbetűvel szedett fogalmak az Előfizetői Üzletszabályzatban rögzített jelentéssel és tartalommal bírnak.
 
1.5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.
 

2. Weboldalon elérhető termékek és az Előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére és teljesítésére vonatkozó feltételek

 
2.1. A Weboldalon elérhető Előfizetések Weboldalon keresztül történő megrendelése, Előfizetése előzetes regisztráció után lehetséges. A sikeres regisztrációról értesítő e-mail üzenet kerül kiküldésre a regisztráció során megadott e-mail címre. 
 
2.2. A Weboldalon feltüntetett információk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősülnek, így a Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén az Előfizető minősül ajánlattevőnek. Az Előfizető a Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen általános szerződési feltételek, az Előfizetői Üzletszabályzat és az azokban hivatkozott további dokumentumok rendelkezéseit, így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelési Tájékoztatót.
Az Előfizető a megrendelésének elküldésével kijelenti, hogy az Előfizetői Üzletszabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatót előzetesen megismerte, az abban foglaltakat megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 
2.3. A vásárlási folyamat során az Előfizető által megadott számlázási és kézbesítési adatok a Weboldalon regisztrálásra kerülnek. A regisztrációval az Előfizető hozzáférést kap saját profiloldalához, amelyen megtekintheti, módosíthatja és törölheti korábban megadott adatait, megtekintheti a Weboldalon leadott megrendelései és előfizetése (i) állapotát, adatait, valamint az ezekhez kapcsolódó számlákat. 
 
2.4. A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelést, a megrendelés feldolgozását, a kiállított számla digitális kiküldését, a sikeres előfizetési tranzakciót vagy az előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezését, valamint az Előfizetés létrejöttét a Kiadó az Előfizető által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza.
 
2.5. A Kiadó a Weboldalon meghirdetett kedvezményeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára biztosítja.
 
2.6. A Kiadó a Weboldalon keresztül forint alapú fizetés mellett, magyarországi kézbesítési címre, tetszőleges helyről érkező megrendelést fogad el. 
 
2.7. A külföldről belföldi címre történő előfizetésekről további tájékoztatást és irányadó, alkalmazásra kerülő feltételeket talál itt:
http://www.hungaropress.hu/magyar_nyelvu_lapok.php
 

3. Fizetési módok és számlázás

 
3.1. A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érhetők el:
  • a megrendelést követően az Előfizető által megadott számlázási névre és címre továbbított számlacsekken szereplő összeg postán történő befizetésével; 
  • pénzintézet által üzemeltetett internetes fizetési oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével;
  • banki átutalással.
 
3.2. A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki és küldi meg a számlát. Bankkártyával történő fizetés esetén minden esetben, banki átutalással történő fizetés esetén az Előfizető választása szerint a Weboldalon történő vásárlásokról kiállított számlát a Kiadó digitális úton (e-mailben) küldi ki a regisztráció során megadott e-mail címre. 
 

4. Előfizetői jogviszony 

 
A 2.4. pontban rögzített e-mail üzenet (mint a RAS által tett nyilatkozat) egyúttal az Előfizető által tett ajánlat elfogadásának és a Felek közötti határozott idejű előfizetési szerződés létrejöttének is minősül. A Kiadónak csak az Előfizetési díj megfizetését követően keletkezik kötelezettsége az előfizetett kiadványok eljuttatására az Előfizető által megadott Kézbesítési címre. 
 

5. Kézbesítés

 
A Weboldalon keresztül előfizetett kiadványok kézbesítésére vonatkozó szabályok megegyeznek a Kiadók lapjaira más csatornán létrejött Előfizetésekre vonatkozó szabályokkal. A kézbesítésre vonatkozó részletes szabályokat Előfizetői Üzletszabályzat 7. pontja tartalmazza.
 

6. Előfizetések (részben automatikus) meghosszabbítása - kérjük figyelmesen olvassa el!

 
A Weboldalon keresztül történt Előfizetés lejárta előtt egy hónappal a Kiadó automatikusan hosszabbító csekket vagy átutalásos számlát küld a megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén a megadott e-mail címre. Amennyiben a számlán feltüntetett határidőig az előfizetési díj kiegyenlítésre kerül, a határozott idejű Előfizetés és a Felek közötti szerződéses jogviszony a hosszabbító számlán feltüntetett időtartammal automatikusan meghosszabbodik és az előfizetett kiadványok folyamatosan kézbesítésre kerülnek. Késedelmes befizetés esetén a lapszámok kézbesítése nem folytonos, a kézbesítés az Előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezése után, legkésőbb a következő hónap elsejétől folytatódik. 
 

7. Záró rendelkezések

 
7.1. A jelen általános szerződési feltételek 2018. augusztus 22. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. 
 
7.2. A Kiadó fenntartja az általános szerződési feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a megrendelő kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen általános szerződési feltételek módosításának, az általános szerződési feltételekben esetlegesen előforduló elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a Kiadóra vonatkozó cégadatok módosítása és más adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítás/módosulás. 
 
7.3. A jelen általános szerződési feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban - figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a Weboldalon. 
 
7.4. A fentiek szerint javított vagy módosított általános szerződési feltételek közlése, továbbá azon módosított általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet.
 
 
7.5. A jelen általános szerződési feltételekre és az az alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. 
 

7.6. A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a RAS csoport Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, amely elérhető a Weboldal láblécének Adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.