X

Hibaüzenet

OK

Ügyfélszolgálat!

06-80-202-112

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-14:00

2020 őszi előfizetői akció részvételi feltételek

 

1. A nyereményakció szervezője és lebonyolítója
A 2020 őszi előfizetői nyereményjáték (a továbbiakban: "Akció") szervezője a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11.), mint a Játékban résztvevő www.lapot.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: "Szervező").

2. Az Akcióban résztvevő személyek
Az előfizetői akcióban az akciós időszak alatt a Szervező, Ringier-Axel Springer Magyarország Kft., valamint az érdekeltségi körébe tartozó társaságok (Blikk Kft., Vinton Kft.) kiadványaira kizárólag Kiadónál újonnan előfizető, vagy meglévő előfizetését meghosszabbító, 14. életévét betöltött, természetes személy (továbbiakban: Előfizető) vehet részt.

 

3. Az Akció időtartama
Az Akció 2020. október 13-án kezdődik, és 2020. december 31-ig tart.
Ezen időtartam előtt, vagy után előfizetők nem vesznek részt az akcióban.


4. Az Akció menete

 

4.1. Az Akció leírása, sorsolás
Az Akció hirdetése a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett www.lapot.hu oldalon, illetve a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó társaságok kiadványaiban lévő hirdetéseken jelenik meg az Akció időtartama alatt.

Érvényes pályázatnak minősül az Akció időtartama alatt a Kiadónál e-mailben, telefonon, vagy a www.lapot.hu oldalon megrendelt előfizetések csekken, átutalással, vagy az előfizetői weboldalon keresztül bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítése, valamint meglévő előfizető esetén az Akció időszaka alatt kiküldött hosszabbító számla csekken, vagy átutalással történő kiegyenlítése.

A sorsoláson minden, az Akció ideje alatt a Kiadónál előfizető, és hosszabbító Előfizető részt vesz, aki az előfizetéséhez tartozó számlát, vagy hosszabbító számlát az Akció ideje alatt csekken, átutalással, vagy az előfizetői weboldalon bankkártyával kiegyenlítette.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2021. január 20-án  9.00 óra, közjegyző jelenlétében a Kiadóban
(1122 Budapest, Városmajor u. 11.).

A sorsoláson összesen 41 nyertest sorsolunk ki.
A nyereményadót a Szervezők fizetik.

 

4.2. Nyeremények

Jelen Akció keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

- 10 előfizető visszanyeri az előfizetési díját az alábbi formában:

  az előfizetés időtartama annyi hónappal meghosszabbodik, ahány hónapra az eredeti

  előfizetése szólt
- 10 db 5.000,- Ft értékű utalvány, mely a lapot.hu oldalon történő vásárlás során bármire    

   felhasználható
- 3 db 20 000 Ft értékű Médiamarkt utalvány
- 3 db 20 000 Ft értékű Spar utalvány 

- 5 db Feldobox Kényeztetés ajándékdoboz, egyenként 17000 Ft értékben
- 5 db Feldobox Hobbi ajándékdoboz, egyenként 13000 Ft értékben
- 5 db Feldobox A bor világa ajándékdoboz, egyenként 19850 Ft értékben

 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

Amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult.

 

 

4.3. Eredményhirdetés

Eredményhirdetés időpontja:2021.01.20. 11 óra

Helyszíne: RAS-székház 1122 Budapest Városmajor u. 11.
A Szervezők a nyertesek értesítését az előfizetés során megadott elérhetőségeken kísérlik meg.

A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről.

A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb az előfizetés alkalmával adják meg.
 

4.4. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az előfizetés során megadott elérhetőségeken értesíti.
A nyereményeket a Szervező postai úton, vagy futárral juttatja el a nyertesekhez a sorsolást követő legkésőbb 90 napon belül.
Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa megadott címen, elveszíti a nyereményét.
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét az előírt határidőn belül tudja biztosítani.

A nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, vagy forgalmazójával, illetve a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.


5. Vegyes rendelkezések
A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím), az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára.
A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A nyertes neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adja meg. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.
Az adatok feldolgozását a Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről.
Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő címen: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Marketing osztály 1122 Budapest, Városmajor u. 11. vagy e-mailen az adatkezelo@ringieraxelspringer.hu címen.

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.
Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek az előfizetéskor megadott e-mail címemre.
A részvételi szabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.
Az Akció résztvevői, részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják a hivatalos részvételi szabályt.
A részvételi szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.
A részvételi szabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.